214 مورد یافت شد
12345678910...انتها
تاریخ ثبت : 1396/07/13
کد : 1255

آپارتمان ، 135متری ، منطقه مسجد سید

2 خوابه | | 12 ساله
انباری ،
رهن (تومان): 10,000,000
اجاره (تومان): 1,100,000
تاریخ ثبت : 1396/07/13
کد : 1254

آپارتمان ، 90متری ، منطقه پنج رمضان

1 خوابه | | 6 ساله
انباری ،
رهن (تومان): 5,000,000
اجاره (تومان): 700,000
تاریخ ثبت : 1396/07/11
کد : 1251

آپارتمان ، 76متری ، منطقه خانه اصفهان

1 خوابه | طبقه : 2 | 10 ساله
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
رهن (تومان): 30,000,000
اجاره (تومان): 10,000
تاریخ ثبت : 1396/07/05
کد : 1183

آپارتمان ، 160متری ، منطقه کاشانی

2 خوابه | طبقه : 3 | 7 ساله
پارکینگ ، انباری ،
رهن (تومان): 20,000,000
اجاره (تومان): 700,000
تاریخ ثبت : 1396/07/04
کد : 1169
رهن (تومان): 30,000,000
اجاره (تومان): 4,000,000
تاریخ ثبت : 1396/07/04
کد : 1168

آپارتمان ، 155متری ، منطقه کاشانی

3 خوابه | طبقه : 1 | 10 ساله
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ،
رهن (تومان): 15,000,000
اجاره (تومان): 1,650,000
تاریخ ثبت : 1396/07/04
کد : 1165
رهن (تومان): 10,000,000
اجاره (تومان): 1,700,000
12345678910...انتها